Porady: +48 662 726 310

Wybierz kategorię produktów

48h Czas
realizacji
Gwarancja
producenta
Certyfikaty
jakości

WINTER piła formatowa A 45 – 3200 CNC DELUXE

WINTER
5

58 750.00 zł 12 500.00 €Ceny netto

Zapytaj o ofertę

Płatność - przelew na konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma. Numer konta bankowego i faktura proforma zostanie przesłana w 1 dzień roboczy na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Środkiem dostawy jest spedycja. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Kontakt

Finansowanie

Dane techniczne:

– długość cięcia:  3200 mm
– szerokość cięcias:  1250 mm
– wysokość cięcia:  90° 130 mm
– wysokość cięcia:  45° 90 mm
– pochył tarczy do kąta 45°
– max. średnica tarczy:  400 mm
– średnica podcinaka:  120 x 20 mm
– obroty tarczy głównej:  3000 / 4000 / 5000 obr/min.
– obroty tarczy podcinaka:  8000 obr/min.
– moc silnika głównego:  7,5 kW / 400 V
– moc silnika podcinaka:  0,75 PS
– szerokość wózka:  420 mm
– wymiary stołu żeliwnego:  1020 x 690 mm
– króćce odciągowe:  90 i 100 mm
– wymiary:  D=6700, Sz=3350, W=1500 mm
– wymiary transportowe:  D=2300, Sz=1200, W=910 mm
D=3600, Sz=505, W=280 mm
-waga: 1000 kg

W zestawie:
– wózek na prowadzeniem na prętach
– sterowanie CNC w 3 osiach
– motoryczne ustawianie wysokości z wyświetlaczem na monitorze
– motoryczne ustawianie pochyłu z wyświetlaczem na monitorze
– motoryczne ustawianie szerokości z wyświetlaczem na monitorze
– sterowanie za pomocą silników SERVO
– monitor panelu obsługi na wysokości oczy, pochylany
– prowadnica wzdłużna wysuwana do 3200 mm
  z 2 oddzielnymi wyświetlaczami LCD
– przedłużenie stołu:  750 x 690 mm
– poszerzenie stołu: 1020 x 680 mm
– duży stół poprzeczny 1280 x 630 mm (przesuwany) z rolką na materiał i prowadnicą kątową (wysuwaną do 3400 mm)
– otwór w stole 250 x 150 mm do szybkiej zmiany prędkości obrotów
– bezstopniowa blokada wózka
– docisk na mimośrodzie
– przymiar wzdłużny, uchwyt cofający
– równoległy kaptur odciągowy,
kaptur szeroki do cięć pod kątem 45° i waski do cięć pod kątem 90°
– odchylane ramię kaptura odciągu
– agregat podcinaka z oddzielnym silnikiem
– cyfrowy wyświetlacz kąta pochylenia tarczy
– wskaźnik prędkości obrotów

Piła formatowa A 45 – 3200 CNC DELUXE to specjalistyczna maszyna stolarska, która wycina i wyrównuje drewniane elementy, które później będą poddane obróbce. Maksymalna długość cięcia maszyny wynosi 3200 mm, a szerokość 1250 mm. Moc głównego silnika to 7,5 kW / 400 V, to znaczy, że maszyna wykonuje od 3 do 5 tysięcy obrotów na minutę pracy. Jeżeli chodzi o wysokość cięcia to jest ona zależna od tego pod jakim kątem je wykonujemy. Cięcie pod kątem 90 stopni to maksymalnie 130 mm wysokości, a pod kątem 45 stopni 90 mm.

Piła formatowa A 45 – 3200 CNC DELUXE to przede wszystkim maszyna sterowana komputerowo. Można ją dowolnie zaprogramować. Maszyna posiada motoryczne sterowanie, co oznacza, że możemy być ultraprecyzyjni wykonując cięcia. Sterowanie CNC odbywa się w 3 osiach. Można ustawić wysokość, pochył i szerokość. Wszystko przy użyciu silników SERVO, które są cenione na całym świecie za swoją wydajność i długowieczność.

Piła formatowa jest wyposażona w solidny, żeliwny stół o wymiarach 1020 x 690 mm, który można poszerzyć i przedłużyć. W stole znajduje się otwór, dzięki któremu możemy szybko i sprawnie zmienić prędkość obrotów maszyny. Piła formatowa A 45 – 3200 CNC DELUXE to wysokiej jakości sprzęt, który znacznie usprawni pracę w każdej stolarni. Maszynę wystarczy tylko zaprogramować i można cieszyć się idealnie wyciętymi elementami.

Piła formatowa CNC to innowacyjna maszyna, która w dużym procencie eliminuje czynnik błędu ludzkiego. Sprawne działanie stolarni zależy od jakości maszyn. Dlatego polecamy piłę formatową A 45 – 3200 CNC DELUXE, która posiada wiele wyświetlaczy i mechanizmów, dzięki którym nasza praca będzie jeszcze bardziej precyzyjna i przyjemna. Winter Holztechnik to zaufany producent, który chętnie pomoże w doborze najbardziej optymalnych rozwiązań. Nasi specjaliści poradzą jakie maszyny najlepiej wybrać oraz zaproponują korzystne warunki finansowania. Maszyny można wziąć w leasing, bądź na kredyt – co często okazuje się najlepszym rozwiązaniem na rozwój biznesu.

Płatność - przelew na konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma. Numer konta bankowego i faktura proforma zostanie przesłana w 1 dzień roboczy na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Dostawa jest darmowa, środkiem dostawy jest spedycja. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Warunki gwarancji

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego.

1. Warunki gwarancji i reklamacje

Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem poniższych postanowień:

okres objęty gwarancją rozpoczyna się z dniem przekazania produktu i trwa 12 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne będą rozpoznawane oraz usuwane przez Gwaranta niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki w sposób uwzględniający rodzaj i zakres zdiagnozowanej oraz wykazanej wady.

1.1 WINTER HOLZTECHNIK GmbH 04 159 Leipzig Druckereistr. 8 ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo

-produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. WINTER HOLZTECHNIK GmbH uzupełni wszystkie braki i usunie wady na swój koszt.

Reprezentantem WINTER HOLZTECHNIK GmbH 04 159 Leipzig Druckereistr. 8 na terenie POLSKI jest

WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA 64-100 Leszno ul.Narutowicza 49/8A

1.2 Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie. Odpowiedzialność WINTER HOLZTECHNIK GmbH nie obejmuje kosztów następczych (w tym utraconych korzyści).

1.3 Podstawą roszczeń wynikających z gwarancji jest faktura VAT wystawiona przez WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA przez Kupującego.

1.4 Gwarancją objęte są wyłącznie towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi z zachowaniem następujący punktów:

zapoznanie i zachowywanie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi

zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu w przypadku transportu własnego przez Kupującego

zapewnienie odpowiednich warunków ustawienia oraz miejsca użytkowania obrabiarki (np. temperatura pomieszczenia)

użytkowanie obrabiarki z odpowiednim odciągiem wiórów

podłączenie obrabiarki przez uprawnionego elektryka do sieci elektrycznej wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia

dokonanie przeglądu i konserwacji z zachowaniem terminów zawartych w instrukcji obsługi lub innych pisemnych umowach.

1.5 Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:

– usterki wynikające z niedotrzymania wyznaczonych warunków eksploatacji i ustawienia (fundament pod maszynę, zasilanie elektryczne, zasilanie sprężonym powietrzem, odciąg itd.),

– usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub siły/czynników zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, wybrzuszenia, skrzywienia itd.),

– zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania (np. uszkodzenie lakieru, zadrapania itd.),

– usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku bieżącej konserwacji,

– części zużywające się (np. łożyska, pasy, wrzeciona gwintowane, nakrętki wrzecion, segmenty zębate, koła zębate, łamacze wióra, grzałki, prowadnice liniowe , wały metalowe, itd.),

– elementy z tworzywa sztucznego (np.wały gumowane, uchwyty, zaciski, pokrętła ręczne, naklejki, zatyczki, osłony, worki odciągów, filtry. itd.),

– usterki powstałe na skutek korozji, działania ognia czy wody,

– usterki powstałe na skutek czynników zewnętrznych, tj. zanik jednej fazy, niewłaściwe zabezpieczenie jednostkowe, za wysokie/za niskie napięcie, uderzenie pioruna, przepięcie itd.,

– usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.

– zerwanie plomby gwarancyjnej na elektrycznej skrzynce przyłączeniowej

– precyzji działania, jeżeli obrabiarka nie została uruchomiona przez serwis WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA

– wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody następcze i transportowe, rozładunkowe.

1.6 Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części towarów.

1.7 Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wydania towaru, wady niewidoczne należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.

1.8 W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady. Dla wykonania powyższego obowiązku strony uzgodnią odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych przy usuwaniu wady.

1.9 WINTER HOLZTECHNIK GmbH ma prawo wyboru sposobu usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji (naprawa, wymiana, obniżka ceny), czy wady towaru będą usunięte u Kupującego czy też towar powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez WINTER HOLZTECHNIK GmbH lub WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA na koszt Kupującego.

1.10 Zgłaszanie reklamacji dokonuje się w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA z podaniem numeru obrabiarki oraz dokładnym opisem usterki.

1.11 Odpowiedzialność WINTER HOLZTECHNIK GmbH i WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych WG stosownie do treści przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego oraz udzielonej gwarancji, z wyłączeniem roszczeń wynikających z rękojmi.

1.12 Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, WINTER HOLZTECHNIK GmbH odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.

1.13 WINTER HOLZTECHNIK GmbH i WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.

1.14 Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

powiązane

Produkty
powiązane

Zobacz więcej

Zobacz również: Bez kategorii / Brykieciarki / Frezarki / Kompresory / Maszyny CNC / Maszyny do łączenia na mikrowczepy / Maszyny transportowe / Maszyny używane / Maszyny wieloczynnościowe / Nakładarki kleju / Odciągi i odpylacze do trocin / Okleiniarki do krawędzi / Ostrzarki / Piły / Prasy / Rozdrabniacze Młynki / Strugarki / Strugarki Czterostronne / Szlifierki / Tokarki / Wielopiły / Wiertarki stolarskie / Piły do lameli / Okleiniarki prostoliniowe / Piły formatowe / Szlifierki do kantów / Producent piły / Centrum obróbcze / Frezarki stołowe / Maszyny stolarskie

Maszyna WINTER piła formatowa A 45 – 3200 CNC DELUXE wyprodukowana przez firmę Winter Holztechnik - Maszyny do obróbki drewna to nowoczesny i wydajny produkt. Maszyna należy do serii produktów z kategorii Piły, w podkategorii Piły formatowe. Jest to produkt nowoczesny, z wszelkimi atestami oraz gwarancją producenta. Już dziś zapytaj nasz dział sprzedaży o cenę i specyfikację.