Porady: +48 662 726 310

Wybierz kategorię produktów

48h Czas
realizacji
Gwarancja
producenta
Certyfikaty
jakości

WINTER grubościówka PLANERMAX 530

WINTER
5

21 150.00 zł 4 500.00 €Ceny netto

Zapytaj o ofertę

Płatność - przelew na konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma. Numer konta bankowego i faktura proforma zostanie przesłana w 1 dzień roboczy na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Środkiem dostawy jest spedycja. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Kontakt

Finansowanie

– szerokość robocza: 530 mm
– min./max. wysokość strugu: 3 / 300 mm
– 4-ro nożowy wał, Ø 125 mm
– obroty: 5000 obr/min.
– silnik główny: 5,5 kW (7,5 PS) / 400 V
– silnik ustawiania wysokości: 0,25 kW (0,34 PS)
– króciec odciągowy: 160 mm
– max. grubość wióra: 8 mm
– posuw: 8 / 16 m/min
– elektryczne ustaw. wysokości
– 2 ustawiane walce w stole
– koło ręczne z cyfrowym wyświetlaczem do dokładnego ustaw.
– wymiary: D=1200, Sz=1200, W=1400 mm
– waga: 680 kg

Strugarka stolarska do profesjonalnego wykorzystania. Sprawdzi się świetnie we wszystkich zakładach stolarskich, gdzie liczy się szybkość, precyzja i wysoka estetyczność realizowanych elementów. Wykorzystywana szeroko w zakładach produkcji podłóg, stolarki okiennej czy schodów drewnianych. Tak gdzie liczy się funkcjonalność i niezawodność najlepiej sprawdzają się urządzenia marki WINTER HOLZTECHNIK.

Podstawową cechą grubiarki PLANERMAX 530 to doskonały stosunek jakości do ceny. Elementy techniczne, na które zdecydowanie należy zwrócić uwagę, to solidna żeliwna konstrukcja, regulowany posuw czy szybkość pracy noży. PLANERMAX 530 wykonana jest wyłącznie z najwyższej jakości materiałów, wyposażona w stabilny stół roboczy oraz proste w obsłudze elektroniczne i ręczne regulacje wysokości. To wszystko by zapewnić łatwość pracy oraz bezpieczeństwo obsługujących ją pracowników. Moc silnika głównego to 5,5 kW (7,5 PS) / 400 V, a silnika ustawienia wysokości wynosi 0,25 kW. Wystarczy ona zarówno do obróbki drewna miękkiego jak i twardego. PLANERMAX 530 posiada czteronożowy wał o prędkości 5 tysięcy obrotów na minutę oraz możliwość regulacji prędkości posuwu od 6 do 12 metrów na minutę.

Taka strugarka od drewna sprawdzi się w liniach produkcyjnych i przemysłowych, zarówno w małych jak i większych zakładach zajmujących się obróbką drewna. Położenie nacisku na wytrzymałość, moc silników, bezpieczeństwo pracy oraz komfort obsługi, to główne cechy tej grubościówki, za które od lat ceniona jest na rynku branży drzewnej w Polsce, jak i w Europie. Tam gdzie maszyny nastawione są na wieloletnią i wymagającą eksploatację, wybierz sprawdzone urządzenia od doświadczonego niemieckiego producenta.

Specjaliści WINTER HOLZTECHNIK czekają na Państwa kontakt. Świadczymy pełne i personalizowane usługi doradcze w obszarze finansowania, leasingu lub przedstawimy atrakcyjne warunki kredytowe. Zapewniamy również transport oraz montaż wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi grubiarki na terenie całego kraju.

Płatność - przelew na konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma. Numer konta bankowego i faktura proforma zostanie przesłana w 1 dzień roboczy na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Dostawa jest darmowa, środkiem dostawy jest spedycja. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Warunki gwarancji

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego.

1. Warunki gwarancji i reklamacje

Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem poniższych postanowień:

okres objęty gwarancją rozpoczyna się z dniem przekazania produktu i trwa 12 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne będą rozpoznawane oraz usuwane przez Gwaranta niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki w sposób uwzględniający rodzaj i zakres zdiagnozowanej oraz wykazanej wady.

1.1 WINTER HOLZTECHNIK GmbH 04 159 Leipzig Druckereistr. 8 ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo

-produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. WINTER HOLZTECHNIK GmbH uzupełni wszystkie braki i usunie wady na swój koszt.

Reprezentantem WINTER HOLZTECHNIK GmbH 04 159 Leipzig Druckereistr. 8 na terenie POLSKI jest

WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA 64-100 Leszno ul.Narutowicza 49/8A

1.2 Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie. Odpowiedzialność WINTER HOLZTECHNIK GmbH nie obejmuje kosztów następczych (w tym utraconych korzyści).

1.3 Podstawą roszczeń wynikających z gwarancji jest faktura VAT wystawiona przez WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA przez Kupującego.

1.4 Gwarancją objęte są wyłącznie towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi z zachowaniem następujący punktów:

zapoznanie i zachowywanie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi

zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu w przypadku transportu własnego przez Kupującego

zapewnienie odpowiednich warunków ustawienia oraz miejsca użytkowania obrabiarki (np. temperatura pomieszczenia)

użytkowanie obrabiarki z odpowiednim odciągiem wiórów

podłączenie obrabiarki przez uprawnionego elektryka do sieci elektrycznej wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia

dokonanie przeglądu i konserwacji z zachowaniem terminów zawartych w instrukcji obsługi lub innych pisemnych umowach.

1.5 Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:

– usterki wynikające z niedotrzymania wyznaczonych warunków eksploatacji i ustawienia (fundament pod maszynę, zasilanie elektryczne, zasilanie sprężonym powietrzem, odciąg itd.),

– usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub siły/czynników zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, wybrzuszenia, skrzywienia itd.),

– zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania (np. uszkodzenie lakieru, zadrapania itd.),

– usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku bieżącej konserwacji,

– części zużywające się (np. łożyska, pasy, wrzeciona gwintowane, nakrętki wrzecion, segmenty zębate, koła zębate, łamacze wióra, grzałki, prowadnice liniowe , wały metalowe, itd.),

– elementy z tworzywa sztucznego (np.wały gumowane, uchwyty, zaciski, pokrętła ręczne, naklejki, zatyczki, osłony, worki odciągów, filtry. itd.),

– usterki powstałe na skutek korozji, działania ognia czy wody,

– usterki powstałe na skutek czynników zewnętrznych, tj. zanik jednej fazy, niewłaściwe zabezpieczenie jednostkowe, za wysokie/za niskie napięcie, uderzenie pioruna, przepięcie itd.,

– usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.

– zerwanie plomby gwarancyjnej na elektrycznej skrzynce przyłączeniowej

– precyzji działania, jeżeli obrabiarka nie została uruchomiona przez serwis WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA

– wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody następcze i transportowe, rozładunkowe.

1.6 Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części towarów.

1.7 Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wydania towaru, wady niewidoczne należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.

1.8 W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady. Dla wykonania powyższego obowiązku strony uzgodnią odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych przy usuwaniu wady.

1.9 WINTER HOLZTECHNIK GmbH ma prawo wyboru sposobu usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji (naprawa, wymiana, obniżka ceny), czy wady towaru będą usunięte u Kupującego czy też towar powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez WINTER HOLZTECHNIK GmbH lub WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA na koszt Kupującego.

1.10 Zgłaszanie reklamacji dokonuje się w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA z podaniem numeru obrabiarki oraz dokładnym opisem usterki.

1.11 Odpowiedzialność WINTER HOLZTECHNIK GmbH i WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych WG stosownie do treści przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego oraz udzielonej gwarancji, z wyłączeniem roszczeń wynikających z rękojmi.

1.12 Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, WINTER HOLZTECHNIK GmbH odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.

1.13 WINTER HOLZTECHNIK GmbH i WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.

1.14 Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

powiązane

Produkty
powiązane

Zobacz więcej

Zobacz również: Bez kategorii / Brykieciarki / Frezarki / Kompresory / Maszyny CNC / Maszyny do łączenia na mikrowczepy / Maszyny transportowe / Maszyny używane / Maszyny wieloczynnościowe / Nakładarki kleju / Odciągi i odpylacze do trocin / Okleiniarki do krawędzi / Ostrzarki / Piły / Prasy / Rozdrabniacze Młynki / Strugarki / Strugarki Czterostronne / Szlifierki / Tokarki / Wielopiły / Wiertarki stolarskie / Piły do lameli / Okleiniarki prostoliniowe / Piły formatowe / Szlifierki do kantów / Producent piły / Centrum obróbcze / Frezarki stołowe / Maszyny stolarskie